Lagmannsretten forkastet anken - kan gå til Høyestrett

Kim Andreas Kristiansens forsvarer i ankesaken, John Christian Elden, fikk ikke gjennomslag for sin argumentasjon i retten. Anken ble forkastet

Kim Andreas Kristiansens forsvarer i ankesaken, John Christian Elden, fikk ikke gjennomslag for sin argumentasjon i retten. Anken ble forkastet Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Eidsivating lagmannsrett har forkastet drapsdømte Kim Andreas Kristiansens anke på anstraffeutmålingen. Forsvarer John Christian Elden vil ta saken til Høyesterett.

DEL

– Vi vil nok sende saken videre til Høyesterett da vi mener retten bør ta hensyn til bakgrunnen for drapet og den mishandlingen han og familien ble utsatt for før drapet fant sted, skrev Kristiansens forsvarer, advokat John Christian Elden, i en tekstmelding til NTB mandag ettermiddag.

Inntil så eventuelt skjer, blir traffen fra tingretten på 17 års fengsel stående.

GD forsøkte mandag å få en kommentar fra Elden, men har så langt ikke lyktes å få tak i forsvareren.

– Aktoratet ville hatt dommen noe strengere, men tingrettsdommen er ikke langt fra aktoratets påstand. Påtalemyndigheten var innstilt på å godta resultatet fra tingretten, og dette er vi rimelig tilfreds med, sier aktor, statsadvokat Iren Johnsen Dahl, til GD.

Les også: Oppgjør med brutaliteten

Oppveksten

Mandag kom rettsavgjørelsen fra Eidsivating, som forkastet anken. Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering av Kristiansen oppvekst. Den poengterer videre at tiltalte selv har så mye skyld for å ha mistet kontrollen at det kan sees på som overlagt drap.

Ved den konkrete utmålingen delte lagmannsretten seg i et flertall og et mindretall. Alle bortsett fra én meddommer kom til at straffen skulle settes til 17 år. Mindretallet mente at straffen burde ligge på 16 år.

Les også: Forsvareren: «Et normalt drap»

Les også: Elden anbefaler ni års fengsel

Fradrag på 488 dager

Dommen på 17 års fengselsstraff fra tingretten ble opprettholdt. I dette kommer fradrag på 488 dager for utholdt varetekt.

Kim Andreas Kristiansen er dømt for å ha drept sin stefar, Bjarte Hansen, deretter partert ham og så satt fyr på liket 14. august i fjor. Tidligere anket Kristiansen saken til Eidsivating lagmannsrett. Skyldspørsmålet ble avgjort i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Ankesaken dreide seg utelukkende om straff.

Kristiansens nye forsvarer, John Christian Elden la til grunn i lagmannsretten at denne straffen var altfor høy. Elden mente at det var formildende forhold som «nullet ut» de skjerpende omstendighetene rundt det brutale drapet. Han la til grunn at Kristiansen ble utsatt for psykisk vold og gjentatte krenkelser av sin stefar gjennom oppveksten. Elden anbefalte ni års fengsel for sin klient.

Aktor Dahl argumenterte med at disse forholdene lå langt tilbake i tid, og at Kristiansen selv hadde valgt å ha kontakt med stefaren i de senere årene.

Artikkeltags