Heimta seier opp avtale i Øyer

Artikkelen er over 1 år gammel

Heimta har varsla at dei seier opp avtalen med UDI om drift av særskilt bo- og omsorgsteneste i Øyer kommune. Avtalen har ein oppseiingsfrist på seks månader, opplyser UDI i ei pressemelding.

DEL

Bakgrunnen for oppseiinga er at Heimta ønskjer å halde fram drifta i dei midlertidige bustadane dei nyttar no, og ikkje ta bygningsmassen på Sølvskottberget i Øyer i bruk.

Dette kan ikkje UDI akseptere, fordi det bryt med føresetnadane i avtalen som mellom anna inneber ei samla plassering av bebuarane i ein kommune. Det er heller ikkje i tråd med tilbodet som Heimta leverte i konkurransen, der dei tilbyr eit tiltak på Sølvskottberget i Øyer kommune.

Avtalen om drift av særskilt bo- og omsorgsteneste vil derfor bli lyst ut på nytt, skriv UDI.


GD kjem tilbake med meir om saken.


Asylstriden

UDI har gitt Heimta anledning til å vente med oppstart av spesialmottaket på Sølvskottberget til over nyttår inntil bygget er godkjent for formålet.

I flere artikler har GD satt søkelyset på kommunikasjonen mellom Heimta AS, Øyers ordfører og en saksbehandler fra byggesak i Øyer kommune som ledet fram en form for godkjenning og som førte til at selskapet fikk anbudet.

I ettertid har "godkjenningen" vist seg ikke å være tilstrekkelig for å kunne starte opp.  Nå krever de andre anbyderne at UDI hever avtalen med Heimta under henvisning til at de ikke har de nødvendige godkjenninger i orden og dermed ikke kan starte driften som forutsatt.


Artikkeltags