Øyers ordfører kjapt på asyl-ballen. Naboene krever helseutredning

Nyheten om at et nytt selskap vurderer asylmottak på Sølvskottberget, fikk ordfører Brit Kramprud Lundgård til å varsle naboene nærmest omgående. Det er nabogruppas Frants Eirik Kvam tilfreds med.