Stor lettelse blant naboene til Sølvskottberget over at asylmottak ikke kommer

Nyheten om at Heimta har kastet kortene på Sølvskottberget blir møtt med lettelse i nabogruppa.