Fire alternativ for ny E6 i Øyer: Kanskje holder det med 110-motorveg til sør for Hunderfossen?

Artikkelen er over 1 år gammel

Skal det bli firefelts motorveg nesten fram til Granrudmoen, eller skal man stoppe utbyggingen sør for Hunderfossen og nøye seg med dagens veg med 90 kilometer i timen derfra? Dette er blant alternativene Nye Veier utreder for ny E6 i Øyer.