Gå til sidens hovedinnhold

Penger fra bilsalg havnet i velferdskassa

Artikkelen er over 11 år gammel

Daværende leder på teknisk drift forklarte at pengene i velferdskassa kom fra panting av tomflasker. Men pengene kom først og fremst fra salg av kommunale biler. I kassa lå det 24.000 kroner.

Den tidligere lederen ved teknisk drift i Lillehammer kommune ordnet opp på utradisjonelt vis da han mente at avdelingens utstyr var utrangert. Alliert med et fåtall kolleger solgte han 8 - 10 biler, én traktor, traktorredskap og diverse annet materiell fra anlegget i Industrigata.

De private kjøperne betalte med kontante penger. De fikk ikke kvittering, og pengene gikk ikke til Lillehammer kommune. I stedet ble de lagt i velferdskassa på arbeidsplassen, uten noen form for regnskapsførsel.

24.000 kroner

Ingen av GDs kilder i denne saken sier de har mistanke om at noen ansatte har lagt penger i egne lommer. Men ingen vet hvor mye salget har innbrakt. Ingen vet heller om de solgte gjenstandene er solgt til riktig pris, eller om salget kunne gitt mer.

Blant GDs kilder er folk som hevder at godt brukbart materiell gikk for en slikk og ingenting. Bilene var fortsatt lovlig registrert og kjørbare da de ble solgt, får GD opplyst.

Det sporadiske salget skal ha pågått i rundt seks år til det ble oppdaget sist vinter. Da lå det 24.000 kroner i kassa.

Gransket av revisjonen

Det som har foregått er beskrevet i en rapport fra Innlandet revisjon, bestilt av kontrollutvalget. Rapporten er unntatt offentlighet. Da kontrollutvalget behandlet saken, ble bare den noe kryptiske sakstittelen, «Disponering av velferdskasse», offentliggjort. Hensikten var å unngå at noen kom på sporet av hvem det handlet om, ifølge kontrollutvalgets sekretær, Steinar Gudbrandsen, som viser til bestemmelsene om personvern i Offentlighetsloven.

Ikke politisak

Kontrollutvalget ferdigbehandlet saken i vår. I vedtaket ble rådmannen anmodet om å vurdere eventuelle personalmessige og strafferettslige konsekvenser. Det har rådmannen gjort.

- Det blir ingen strafferettslig forfølging. De personalmessige konsekvensene vil jeg ikke si noe om, sier rådmann Annar Skrefsrud til GD.

«Selgeren», den tidligere lederen ved teknisk drift, sier til GD at han ikke vil kommentere saken. Han arbeider nå i kommunehuset i Storgata under Lars Rudi som fra 1. januar i år er leder for både teknisk forvaltning og teknisk drift.