Nå går Per Wassrud ut og advarer mot bruken av de elektriske gjerdene. Gardbrukeren på Sør-Fron sier han har stor forståelse for at hytteeierne vil gjerde inn eiendommen, men ber eierne bruke fornuft.

Elektrisk sauegjerdet uten strøm blir som et fiskegarn, sier Wassrud som har sette flere av denne typen i fjellet.

Dødsfelle

Han ble varslet av en annen hytteeier om det døde lammet ved hytta som er under oppføring i Sjøsjålia i Sør Fron Vestfjell.

- Uten strøm er denne type gjerder en dødsfelle for både sau og hjortevilt, og en pinefull død for dyr som setter seg fast, sier Wassrud, som fjernet gjerdet etter hendelsen.

- Jeg har vært i kontakt med namsmannen som bekrefter at denne type gjerde mot utmark er strengt forbudt, enten det er med eller uten strøm, sier Wassrud.

- Det handler ikke om økonomi for gardbrukeren, men dyrevelferd. I neste omgang kan det få konsekvenser for flere dyr. Jeg har ennå ikke funnet igjen søya. På denne tiden er det fortsatt betydelig melking. Uten lammet er det fare for at søya pådrar seg jurbetennelse, som i neste omgang kan gå over i koldbrann og på ny forårsake en pinefull, død, sier Wassrud.

Han kommer ikke til å anmelde saken, men håper heller at hendelsen kan være en vekker for hytteeiere.

Godkjente gjerde

- Jeg har stor forståelse for at de vil gjerde inn, og jeg er tilhenger av at fritidseiendommer gjerdes inn. Det samme ville jeg gjort. Jeg vil heller ikke ha hyttedøra full av møkk. Men da må eierne ta seg tid til å gjerde, ikke ty til lettvinte løsninger med farlig og ulovlig gjerde som settes opp på et kvarter, sier Wassrud

- Hva slag gjerde bør hytteeierne velge?

- Enten et godkjent metallgjerde, skigard eller annen type lovlig gjerde. Problemet er at mange venter med å gjerde. Tenk gjerde med en gang det bygges, slik at vi slipper lettvinte, midlertidige løsninger som blir farlige dyrefeller, sier Wassrud, som også roser mange for skikkelige gjerder.

Hytteeiere har i mange tilfelle bedre gjerde enn oss gardbrukere, men det er dessverre her som ellers, en liten del ødelegger for storparten, sier han.

Mange i Kvitfjell

Sambygding og gardbruker, Jan Frode Løkken, fikk melding om et lam som satt fast i tilsvarende gjerde i Kvitfjell. Her har nærmere 30 hytter provisoriske gjerder. Et lam har dødd som følge av gjerdene her.

- Det er lettvint å sette opp og ser faktisk pent ut også, men uten tilsyn er det rene fella, sier Løkken.

Leder i dyrevernnemnda i Ringebu, Ragna Myhr, har selv vært på inspeksjon i Kvitfjell og sendt over sine betraktninger til Mattilsynet, som hun er underlagt.

- Kommunen eller grunneier bør opplyse hytteeieren om hvilke gjerderegler som gjelder. Det kan variere fra kommune til kommune. Sauen går der den er vant til å gå, sier Myhr.