Gå til sidens hovedinnhold

Påtalemyndigheten fikk ikke medhold i tingretten – politiet anker

Artikkelen er over 2 år gammel

Gjøvik tingrett løslater den 66 år gammel mannen som er siktet i en tvangssak i Vestoppland. Han blir imidlertid sittende i varetekt til anken er behandlet.

(Oppland Arbeiderblad)

Politiet begjærte fire uker forlenget varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll, men fikk altså ikke medhold. Politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt har meddelt retten at kjennelsen ankes.

Han har bedt om at anken gis oppsettende virkning, hvilket innebærer at beslutningen om løslatelse utsettes til den er behandlet. Retten har tatt begjæringen til følge.

Dommerfullmektig Edvard Horn Welle-Strand i Gjøvik tingrett skriver i slutningen at saken blir oversendt Eidsivating lagmannsrett umiddelbart. Påtalemyndigheten har fått frist til onsdag med å sende inn sitt støtteskriv til anken. Siktedes forsvarer må også gi sitt tilsvar 18. juli.

I kjennelsen fremgår det at retten ikke er enig med påtalemyndigheten i at mistanken mot 66-åringen er styrket. Etter rettens syn er mistanken noe svekket når det gjelder hovedposten i siktelsen sammenlignet med tidligere fengslingskjennelser. Likevel mener retten at det foreligger skjellig grunn til mistanke.

Les også

Tvangssiktet slapp videre varetekt: – Dette er slett politiarbeid

 

Les også

Holdt fanget: Utelukker ikke flere fornærmede

Utvidet siktelsen

Da 66-åringen ble fremstilt for forlenget varetekt i Gjøvik tingrett tirsdag, ba politiet om fire ukers varetektsfengsling og opplyste at siktelsen nå også omfatter underslag overfor ytterligere én person.

– Politiet er fortsatt i en innledende fase i etterforskningen, og begjæring om videre fengsling er begrunnet med bevisforspillelsesfare. Politiet må få ro under etterforskningen og kan derfor ikke gå ut med flere detaljer i saken på nåværende tidspunkt, sier Gjestvang.

Under fengslingsmøtet i Gjøvik tingrett 3. juli ba politiet også om varetekt i fire uker, men fikk da medhold i to uker. Tingretten anså mistankegrunnlaget mot mannen som svakt. Samtidig framhevet retten at mannen, som var pålagt å ikke ta kontakt med den fornærmede, likevel forsøkte å gjøre dette.

Siktede anket den første fengslingskjennelsen til Eidsivating lagmannsrett, som har avvist anken.

Flere fornærmede

66-åringen ble pågrepet 30. juni og er siktet for tvang og trusler mot en mann i 40-årene. Advokatfullmektig Magnhild Claudius, som representerer den siktede mannen, har uttalt at han nekter straffskyld.

– Den utvidede siktelsen dreier seg om tilegnelser av flere enkeltbeløp over noe tid. Det går noe i samme retning som det øvrige, men er et annet forhold som er innenfor samme sakskompleks, sier Gjestvang til NTB.

I sin siste begjæring opplyser politiet at det gjenstår en rekke etterforskningsskritt der hovedformålet er å kartlegge om det finnes flere fornærmede.

– Vi er bare i den innledende fasen av etterforskningen, selv om vi allerede har etterforsket denne saken i to uker. Så langt har det gått greit å få avhørt de vitnene som vi har ønsket, men i utgangspunktet er dette en krevende sak, sier politiadvokaten.

Politiet opplyser at de siden pågripelsen har foretatt en nokså omfattende etterforskning, inkludert en rekke vitneavhør, ransakinger og beslag.

Les også

Tvangssiktet vestopplending: Politiet ber om fire uker fornyet varetekt

 

Kommentarer til denne saken