10.200 i bot for å ha kjørt for fort

Søndag ettermiddag holdt utrykningspolitiet laserkontroll i 80-sonen langs Rv 15 i Vågå. Det ble utstedt ni forenklede forlegg. Høyeste registrerte hastighet var på 112 kilometer i timen.

DEL

I følge «Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker» vil en fartsoverskridelse på 32 kilometer i 80-sonen medføre et forlegg 10.200 kroner.

- Ellers går påsketrafikken greit i GDs distrikt både gjennom Gudbrandsdalen og langs Mjøsa ned til Mjøsbrua Det er ikke meldt om større hendelser, opplyser oppdragsleder i politiet Jan Egil Gilberg søndag kveld klokken 20.35.

Her kan du se gjeldende bøtesatser for fartsovertredelser:

Trafikklovbrudd som kan bøtelegges ved forenklet forelegg

1.Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
 – når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er
 a)til og med 5 km/tkr

800,-

 b)til og med 10 km/tkr

2 100,-

 c)til og med 15 km/tkr

3 800,-

 d)til og med 20 km/tkr

5 500,-

 e)til og med 25 km/tkr

8 500,-

 – når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
 j)til og med 5 km/tkr

800,-

 k)til og med 10 km/tkr

2 100,-

 l)til og med 15 km/tkr

3 400,-

 m)til og med 20 km/tkr

4 700,-

 n)til og med 25 km/tkr

6 400,-

 o)til og med 30 km/tkr

8 500,-

 p)til og med 35 km/tkr

10 200,-

 – når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
 q)36 km/t til og med 40 km/tkr

10 650,-

Artikkeltags