– Vi har tatt beslag i førerkortet til to av de elleve som er avslørt i narkotikakontrollene vi har hatt i Nord-Fron den siste tiden.
I tillegg vil en av de elleve få utsettelse med å ta førerkort, fordi han også tidligere har fått advarsel.

Elleve er siktet

Resultatet blir nå sperrefrist. Dette er reaksjoner vi har full anledning til å iverksette, og gjør det, sier politibetjent Heidi Midtlien ved lensmannskontoret på Vinstra.

De elleve som ble avslørt og deretter siktet for befatning med narkotika, er i alderen 19 til 32 år. Noen av dem er «gamle kjente».

- Hva slags stoff dreier dette seg om?

– Vi har tatt mindre beslag i hasj, marihuana og amfetamin, sier politibetjent Midtlien.

I tillegg kommer det mye brukerutstyr.Hun sier at de elleve er og/eller siktet for kjøp, salg, bruk og besittelse av narkotika, altså er rollene til de elleve litt forskjellige.Noen av de involverte er skoleelever, andre jobber.

– Svært fornøyd

Lensmann Jan Erik Rundsveen er svært fornøyd med sine ansatte som nå har «røsket» opp i narkotikamiljøet i Nord-Fron.

– Noen av disse elleve som ble siktet nå, var også involvert forrige gang vi aksjonerte. Det er et dårlig signal, sier lensmannen.

– Situasjonen er bekymringsfull, at vi har et så stort miljø liker vi dårlig, sier lensmannen. Han tror imidlertid ikke at de elleve er de eneste som involverer seg i narkotika i Nord-Fron.

– Vi er ofte avhengig av tips i denne type saker, og håper vi får inn flere, sier lensmannen.Med hensyn til beslag av førerkort til de som blir tatt i narkotikasaker, sier lensmannen at det er rettspraksis for å gjøre det.

– Praksis er blant annet at blir man tatt to ganger for bruk av hasj, vil førerkortet ryke. Politiet i spesielt Møre og Romsdal har praksisert dette over tid. Både fylkeslegen og Statens vegvesen er også klar på at førerkortet skal inn når det for eksempel er snakk om rusmisbruk, sier lensmannen.

– Nå satser vi på raske reaksjoner i våre elleve nye saker, og vil følge opp i hele midtdalen.

– Vi jobber tverrfaglig på dette området, og flere instanser blir og er koblet inn. Vi har et klart fokus på narkotikabruk og håper på økt hjelp i form av tips, sier lensmann Jan Erik Rundsveen.