Foreløpig enighet om fortetting

Ekstern rapport anbefaler fortetting av eksisterende næringsområder i Lillehammer kommune framfor å omdisponere jordbruksarealer. Politikerne mener det er en interessant vurdering.

Artikkeltags