- For mye delegeres til rådmannen i Ringsaker

FOR MYE DELEGERES TIL DENNE MANNEN: Kommunestyremedlem Hans Kristian Arnkværn mener for mange saker delegeres til  rådmannen  i Ringsaker, Jørn Strand (bildet).

FOR MYE DELEGERES TIL DENNE MANNEN: Kommunestyremedlem Hans Kristian Arnkværn mener for mange saker delegeres til rådmannen i Ringsaker, Jørn Strand (bildet).

DEL

- For mange såkalte kurante saker delegeres til rådmannen. Dette fratar de politiske utvalgene mulighet til å drive politikk, mener kommunestyremedlem Hans Kristian Arnkværn (Uavhengig) i Ringsaker.

I en interpellasjon til det kommende kommunestyremøtet i i Ringsaker 22. november, foreslår han en annerledes praksis.

Han påpeker den siste tiden har det vært en økende diskusjon rundt innholdet i komiteene. I delegasjonsreglementet står det følgende under et flertall lover som delegeres hovedutvalgene:

 «Myndighet etter loven med tilhørende forskrifter i saker som anses kurante, delegeres til Rådmannen».

- Dette fratar de politiske utvalgene mulighet til å drive med politikk. Hvilke saker administrasjonen eller «fordelingsutvalget» anser som «kurante» kan være annerledes fra hva de øvrige politikerne, eller befolkningen anser som «kurante». Dette har nylig medieomtale og uttalelser fra andre politikere gitt klart uttrykk for. Utgangspunktet må derfor være at alle saker som har en fagkomité, skal behandles politisk. Det at flere komiteer og utvalg knapt har politiske saker på møtene kan neppe være noe sunnhetstegn eller skape en levende, politisk debatt i en så fremoverlent kommune som Ringsaker.

Alternativet, skriver Arnkværn i interpellasjonen, er at de må legge ned utvalg, og det mener interpellanten er siste utvei.

- Vi er folkevalgte, og med det fører med seg forpliktelser til å få opp viktige og mindre viktige saker på agendaen. Vi er ikke tjent med at saker unngår politisk debatt eller blir gjemt bort i administrasjonen.

Arnkværn foreslår at teksten "Myndighet etter loven med tilhørende forskrifter i saker som anses kurante, delegeres til rådmannen", fjernes fra de lovhenvisninger hvor dette er tilført.  Alle saker som tilhører en fagkomité skal behandles politisk. Kun unntaksvis kan saker delegeres til Rådmannen. Dette skal det redegjøres for i aktuell fagkomité. Arnkværn mener også at sammensetningen i fordelingsutvalget må vurderes.

Artikkeltags