KrF og Frp landet budsjettenighet tross dårlig stemningID: 15719210Utvidet versjon.NTB-Marius Helge Larsen og Helle Høiness

KrF har sikret økt barnetrygd og mer til minstepensjonister i statsbudsjettet. Men forholdet til Frp har fått seg en knekk i forhandlingene.

Nå venter videre regjeringssamtaler mellom de borgerlige partiene, men spørsmålet er om dette blir lettere eller vanskeligere etter tirsdagens budsjettenighet.

I budsjettavtalen med Høyre, Frp og Venstre har KrF blant annet fått gjennomslag for at barnetrygden økes med 1.000 kroner fra 1. mars og at 350-kronersgrensen for momsfritak på netthandel fra utlandet fjernes.

Uro hos Frp

Sistnevnte var vondt å svelge for Frp og bidro til å lage dårlig stemning da partiets stortingsgruppe skulle godkjenne avtalen.

Men dette var ikke den eneste kimen til sinne. På budsjettforhandlingenes siste dag gjorde KrF nemlig parallelt en finurlig manøver i Stortinget og gikk sammen med opposisjonen om å fjerne et av Frps hjertebarn, nemlig muligheten til å bytte taxfreekvoten for røyk og snus med alkohol.

– Situasjonen der Frp sitter og forhandler om budsjettet og så går KrF og stemmer med de andre partiene i stortingssalen i taxfreesaken har satt stemningen på spissen. Sånn kan vi ikke holde på. Skal vi samarbeide, så gjør vi det, men vi samarbeider ikke med KrF for å bli påført nederlag, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad.

– Kjemper som løver

Sinnet på Frps gruppemøte bidro til å forsinke pressekonferansen hvor budsjettavtalen skulle presenteres med halvannen time.

– Det er klart at vi kjemper som løver for å få gjennom politikken vår. Vi legger ikke skjul på at det har vært noen fighter. Vi har vunnet noen slag og vi har tapt noen slag, sier Njåstad til NTB.

– Historisk økning

Men til tross for uenighetene gikk avtalen til slutt gjennom hos Frp, og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad kunne smile over flere gjennomslag.

– Jeg er spesielt glad i dag på vegne på vegne av barnefamiliene. Det er historisk økning i barnetrygden. I tillegg er det en god økning i engangsstønaden i fødselspenger: I tillegg et kraftig løft for kommunene i bevilgninger for å ansette flere i barnehagene og ikke minst for å følge opp lærernormen, sier Ropstad.

Fakta om avtalen for statsbudsjettet 2019

KrF og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. Avtalen slår blant annet fast følgende endringer fra regjeringens opprinnelige forslag:

* 350-kronersfritaket for moms på netthandel fra utlandet fjernes fra 1.1.2020.

* Den nye satsen for barnetrygd blir 1.054 kroner måneden og vil gjelde fra 1.3.2019.

* Økt minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra 1.9.2019.

* Bostøtte økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

* Omlegging av barnetillegget for uføre. Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

* Color Line får likevel ikke flagge ut Kiel-fergene etter at KrF fikk gjennomslag for å stanse en forskriftsendring for utenriksferger.

* Økt trinnskatt – Innslagspunktet i trinn 4 reduseres med 28.500 kroner.

* Det planlagte kuttet i støtte til glutenfri mat blir 200 millioner kroner mindre enn først foreslått.

* Engangsstønad (foreldrepenger) for dem som har vært lite i arbeid, økes fra 63.000 til 83.000 kroner

* Trygghetstiltak innen helse-, familie- og justissektoren økes.

* Enova styrkesmed 100 millioner kroner, og klimatiltak i kommunene øker med 50 millioner kroner.

* Datasentre som produserer kryptovaluta skal betale ordinær elavgift fra årsskiftet.

* Pressestøtten økes med fem millioner kroner. I tillegg får samiske aviser fem millioner kroner.

* 100 millioner kroner ekstra i tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.

 

(©NTB)