Dette er konklusjonen etter rovviltnemndas hastemøte onsdag. I et brev til miljøvernminister Erik Solheim ber nemnda om et møte for å diskutere en praksis de mener er både konfliktfylt og uholdbar.

I brevet til miljøvernministeren ber nemnda om at skadefellinger blir iverksatt umiddelbart. De ber videre om at det skal bli mulig å jakte i lengre perioder.

Konfliktfylt var også møtet i rovviltnemnda da beitesesongen så langt og rovviltsituasjonen var oppe til diskusjon.

- Forvaltningen er ute av kontroll, mente Ivar Odnes (Sp).

Han foreslo å legge inn en presisering i forvaltningsplanen som kort summert sier følgende:

- Det skal være lav terskel for å gi skadefellingstillatelser

- Skadefellinsgtillatelser skal gis med minimum 14 dager og på større definerte områder

- Rovviltnemnda skal holdes løpende orientert.

Rovviltnemnda sliter med tillliten ute blant bøndene. Nemndas medlemmer la ikke skjul på at de syntes dette var vanskelig.

- Hovedproblemet er ikke antall sau drept, men den fullstendige mangelen på tillit som vi har ute i bygdesamfunnet, påpekte Aksel Hagen (SV).

Les GDs kommentar: - Folkevalgte gisler

Les ellers om rovvilt-husdyrproblematikken: