LILLEHAMMER: Ramsøy mener det er viktig at helsepersonell står fram med erfaringer fra og kunnskap om alternativ behandling. Hun synes det er interessant at prinsesse Märtha Louise starter mirakelskole.

- Vi eksisterer både i den åndelige og fysiske virkeligheten. Noen blir syke av å undertrykke den åndelige dimensjonen. Vi må lære å behandle hele mennesket, sier Ramsøy.

58-åringen er utdannet lege, med spesialisering i psykiatri, med blant annet solid videreutdanning innen psykoterapi. Parallelt med den tradisjonelle utdannelsen tok Ramsøy flere kurs innenfor alternativ medisin.

- Allerede mens jeg gikk på universitetet skjønte jeg at medisinstudiet hadde for snevert perspektiv. Derfor utdannet jeg meg blant innenfor craniosakralterapi, lysbehandling og gikk på kurs hos den første engelske healeren som fikk praktisere på engelske sykehus, forteller hun. Den alternative kunnskapen tok Ramsøy med seg inn i terapirommet.

- Jeg har hele tiden hatt som drivkraft å skjønne stadig mer av menneskesinnet for å hjelpe pasientene best mulig, sier hun. Ramsøy presiserer at det faglige festet har vært i den tradisjonelle psykiatrien, men at den alternative medisinen har fungert som et nyttig supplement.

I klagen mot Ramsøy sto det blant annet at hun brukte pendel. En pendel er en gjenstand som henger i en snor. Gjenstanden beveger seg i bestemte mønstre, og skal etter sigende kunne gi svar på spørsmål til brukeren.

- Det er vanskelig å gi en kort beskrivelse av hvordan pendelen brukes. Litt forenklet kan vi si at pendelen fungerer som en forsterker på det vi kjenner når vi får en en magafølelse for noe, også kalt idiomotorisk respons. Sammen med andre hjelpemidler kan den si meg noe om folks forsvarsreaksjoner, sier Ramsøy.

Ramsøy mener at vi lever både i en fysisk og en åndelig eksistens, og at engler og åndevesener fra den andre siden ønsker å hjelpe oss. Deres målsetting er hele tiden utvikling av den enkeltes og menneskehetens eksistens.

- En gang ga jeg fjernhealing til en dame som hadde det veldig vanskelig. Jeg kjente at det var veldig tungt å "komme gjennom" og fikk innskytelsen at jeg skulle be engler om hjelp. Plutselig kjente jeg en lys, lett og kjærlig energi og healingarbeidet gikk veldig fint. Opplevelsen var så spesiell at jeg spurte englene om de kunne vise seg for meg. I et glimt fikk jeg se at det sto flere engler i en halvsirkel rundt meg i et mintgrønt, gjennomskinnelig lys, sier Ramsøy.

Pasienten som mente å bli dårligere av Ramsøys behandling sendte klage til fylkeslegen. Helsetilsynet konfronterte psykiateren med anklagene og ba henne redegjøre for hva som var skjedd.

- Jeg har gitt fire-fem skriftlige redegjørelser om saken. Vedtaket ble at jeg fortsatt får lov til å praktisere som psykiater, men jeg får ikke lov å blande alternative behandlingsformer inn i terapien. Det var for så vidt en grei avklaring. Nå er jeg er sykemeldt på grunn av utbrenthet. Hvis jeg skal jobbe som terapeut igjen blir det som alternativ behandler, sier hun.

- Innser du at noen pasienter kan ta skade av alternativ behandling?

- Jeg kan ikke se bort fra at det kan skje. Men det er ikke alle som får den hjelpen de trenger ved å bruke skolemedisinsk tilnærming. Uansett krever psykoterapi en vilje til å gå inn i smertefulle opplevelser og å vedstå seg sine egne følelser.

Les mer om engler i dagens papirutgave av GD.