Diakon Solbjørgs råd til dem som sørger

– Å sørge kan kjennes uutholdelig vondt, og veien kan være ensom å gå. Hver enkelt må finne sin egen måte å møte smerten på, sier Solbjørg Skruklien. Hun har lang erfaring i å møte folk i krise.