Steinblokker falt på eiendom – nå blir det sikret

For et år falt steinblokker ned i vegen i boligområdet på Vingnes. Nå skal det brukes inntil en million kroner på å sikre eiendommene mot steinsprang.