Ekspert: – Arrangementene koster Lillehammer for mye

– Det er viktig for Lillehammer å ha store idrettsarrangement. Men slik modellen er nå, er det for dyrt. Arrangementene belaster kommuneøkonomien for mye. Her blir det et misforhold sett opp mot andre behov et kommunebudsjett skal dekke, mener Jomar Selvaag.