Av de 18 bjørnene ble 7 skutt under skadefelling, 1 ble felt i nødverge, 1 omkom av andre årsaker mens 9 bjørner ble skutt under lisensfelling.

Til sammen 147 gauper ble skutt eller omkom på annen måte i jaktsesongen, 11 dyr mer enn året før. Man må tilbake til siste halvdel av 1800-tallet for å finne et like høyt antall, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

89 jerver ble skutt eller omkom av andre grunner, én færre enn året før.

Åtte ulver ble skutt eller døde av andre årsaker. Fire av dem ble felt under skadefelling og to under lisensfelling. En døde etter togpåkjørsel, mens en annen omkom av andre årsaker.

SSBs statistikk over såkalt registrert avgang av store rovdyr og ørn viser dessuten at langt færre ørner ble registrert omkommet sammenlignet med jaktsesongen 2008/2009. 11 kongeørner, 19 havørner og 26 hønsehauker døde i jaktsesongen 2009/2010. Ettersom rovfuglene i mange tilfeller ikke blir funnet, regnes tallene som minimumstall.