- Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for mangler ved eiendommen - hverken når det gjelder mystiske hendelser eller vann- og avløpsanlegg, og kjøper kan derfor ikke heve avtalen eller kreve prisavslag, heter det i dommen som ble offentilggjort tirsdag formiddag.

Saken som har fått nasjonal interesse handler om et boligkjøp på Vinstra hvor huskjøper nektet å betale budet han hadde fått tilslag på.

Etter at han hadde lagt inn bud på huset og dette budet ble godtatt av selgeren, fikk kjøperen nyss om at det spøkte i huset. Han ønsket dermed å oppheve kjøpet. Og betalte dermed heller aldri pengene han var bundet til gjennom budet.

Boligselger Linda Skriubakken saksøkte boligkjøper Christoffer Bakken og saken gikk i Nord-Gudbrandsdal tingrett. for anledningen holdt i Vinstra kommunehus, 6. mars 2012.

LES OGSÅ: Brakte spøkelser inn i retten

I dommen heter det:

"Etter rettens vurdering kan det i utgangspunktet ikke være opplysningsplikt for en mulig omstendighet som det ikke en gang er allmenn aksept for at kan eksistere i det hele tatt. Noen tror på spøkelser - andre ikke.

Av hensyn til omsetningslivet bør det etter rettens syn være slik at en mangel ved en fast eiendom bør ha en viss etterprøvbarhet. [...] I vår sak kan ikke retten se at påstanden om mystiske hendelser i form av gjenferd etc. oppfyller kriteriene til å være en mangel ved eiendommen."

Tvisten mellom kjøper og selger ble løst etter avhendighetsloven.

Retten måtte først ta stilling til om det forelå manglende opplysninger ved eiendommen. Kjøper påsto at selger Linda Skriubakken ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt siden hun ikke hadde opplyst om det hun selv og andre har opplevd på eiendommen.

- Dette er forhold hun kjente eller måtte kjenne til. Kjøper burde vært forelagt disse opplysningene, er kjøpers påstand.

Han ville ikke inngitt bud om han hadde kjent forholdene, heter det i sakspapirene.

Selgeren hevder på sin side at hun hverken kjente eller måtte kjenne til at det er spøkelser på eiendommen.

Retten synes det er vanskelig å forholde seg til påstander om gjenferd:

"Retten er ikke i tvil om at Flaten, i likeht med mange andre som skal kjøpe seg en eiendom, nok godt kunne tenke seg å få oppslyninger om mulige mystiske hendelser på eiendommen. Men etter avhendigsloven gjelder opplysningsplikten bare for "omstende" "som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få". Hvorvidt det faktisk spøker på en eiendom, fremstår for retten som særdeles vanskelig å gå avklart i sin alminnelighet. Og i vår sak er det heller ikke klart. noen kan fortelle om opplevelser - andre ikke," skriver retten i dommen.

Kjøper mente også selger brøt opplysningplikten i forhold til vann- og avløpsanlegget. Dette fikk han heller ikke medhold i.

Kjøper må dermed betale kjøpssummen på 1,3 millioner i tillegg til forsinkelsesrente til betaling skjer. I tillegg dømmes han til å betale et erstatningskrav selger har lagt fram på 8.622 kroner, i tillegg til saksomkostninger på 90.000 kroner.