Gardbrukerne tapte i lagmannsretten om beiterett i Heimdalen

Eidsivating lagmannsrett slår fast at gardbrukerne i Espedalen Bygdeallmenning ikke har beiterett i Nedre Heimdalen. Retten slår fast at eierne av den private eiendommen Nedre Heimdalen har enerett til beite på egen eiendom.