Gå til sidens hovedinnhold

Overgrepsdømt får straffen vurdert av Høyesterett

Artikkelen er over 2 år gammel

En mann som er dømt til ti års fengsel for seksuelle overgrep mot 39 jenter, får ankesaken sin behandlet i Høyesterett.

Mannen i begynnelsen av 20-årene ble av Eidsivating lagmannsrett i januar dømt for til sammen 79 tilfeller av fysiske overgrep og nettovergrep mot 39 jenter som var i alderen 11 til 16 år.

Overgrepene skjedde ifølge dommen over en periode på fire år. Mannen var i besittelse av omtrent 26.000 bilder og 1.400 timer med film som viste barn fremstilt på en seksualisert måte.

Han ble dømt til å betale oppreisningserstatning til 23 av jentene, med mellom 40.000 kroner og 150.000 kroner til hver av dem.

Mannen anket både lovanvendelsen og straffeutmålingen til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg tillater anken fremmet når det gjelder straffeutmålingen, men ikke lovanvendelsen.