Andreas Strøm ble alvorlig skadet etter et 4,5 meter høyt fall på Vegmuseet 13. mars.

Ulykken skjedde da han, som 24 år gammel avgangsstudent på byggteknisk linje ved Høgskolen i Oslo, var på studietur og besøkte museet utenfor ordinær åpningstid. Han skulle fotografere en medstudent foran en av bilene i utstillingen, og løftet seg opp på rekkverket for å få større avstand til objektet. Fra rekkverket falt han om lag 4,5 meter rett ned i kjelleren og landet på et betonggulv. Bak rekkverket hang en filtduk, en såkalt Molton-duk, som Strøm mistok for å være en vegg. Han fikk brudd på skallen og alvorlige hodeskader i form av hjerneskade og epilepsi.

 

Rettsstriden har handlet om ansvarsforholdet for personskaden.

Staten, som er eier av Vegmuseet, mente at fallet var et hendelig uhell, at det var synlig for besøkende at det hang en tekstilduk bak rekkverket, og at staten ikke var pliktig til å betale Strøm erstatning.

Strøm og hans advokat mente staten var ansvarlig for personskaden, at det ikke var mulig for Strøm å skjønne at det var en duk bak rekkverket og ikke en vegg. Fallulykken førte til betydelig skade, inntektstap og redusert livskvalitet for Strøm. De ønsket erstatning fra staten i tillegg til at staten dekte Strøms saksomkostninger.

– Uaktsomt

Sør-Gudbrandsdal tingrett har kommet til at museets ansatte i dette tilfellet opptrådte uaktsomt ved å gi utstillingen den utforming den fikk, og gir staten ansvaret for skaden av skadeerstatningsloven § 5–1.

Andreas Strøm får dermed medhold i sitt søksmål mot staten, og staten må dekke hans sakskostnader på 204.890 kroner med tillegg av rettens gebyr.

Retten: – Potensielt dødelig

Retten ser det nemlig slik at utformingen med Molton-duken som romdeler i utstillingen, innebar at de museumsansatte skjulte det åpne rommet med den potensielt dødelig store fallhøyden fra mesaninen og ned i kjelleren.

Retten mener utformingen skapte en risiko for skadelidte og andre museumsbesøkende som ikke ville vært til stede uten den bestemte utformingen.

Museumsbesøkende ble heller ikke advart gjennom andre synlige tiltak, og museet hadde ikke foretatt noen konkret risikovurdering ved utformingen av den gjeldende utstillingen. Det anser retten som uaktsomt av museet. Utstillingen med Lamborghini-biler hadde stor publikumsinteresse, og det var ventet høye besøkstall.

Fotografering hører ofte og naturlig med på et museumsbesøk, skriver retten i dommen. Museumsbesøkende kunne heller ikke ventes å vite at det bak rekkeverket var et åpent rom helt ned i kjelleren, en potensiell dødelig fallhøyde, skriver tingretten i dommen.