Natt til onsdag ble det observert bjørn i området Samdalen i Ringebu. Det er usikkert om dette er samme bjørn som tidligere er observert i Nord-Fron. Fylkesmannen har utvidet onsdag fellingstillatelsen som gjaldt Nord-Fron, til også å gjelde Ringebu. 

- Vi har folk ute nå, og flere vil slutte seg til jaktlaget i løpet av kvelden og natten, sier rovviltkontakt Christen Bårdsløkken i Statens naturoppsyn (SNO) og i Ringebu.

Bårdsløkken skal selv slutte seg til jaktlaget mot kvelden onsdag, og han vil være på post utover natten.

- I natt setter vi ut faste poster. Foreløpig er det lokale jegere fra Ringebu som er i gang, men etter hvert kan vi få hjelp av jegere fra Nord- og Sør-Fron, samt Øyer.

GD får opplyst av rovdyransvarlig Ole Knut Stenseth i SNO Oppland at det trolig dreier seg om en hannbjørn.