– Jeg er veldig glad for at vi fikk igjennom dette. Det er en sak som har versert lenge i Hedmark og Oppland, og ti millioner kroner er et ganske bra skritt på vegen, sier Kjetil Kjenseth fra Oppland Venstre.

– Gunstig lokalisering

Han og Venstre fikk igjennom forslaget om helikopterbasen ved Mjøsbrua i forhandlingene om statsbudsjettet. Forhandlingene gikk igjennom med god hjelp fra Fremskrittspartiet.

Forhandlingen om helikopterbasen er ikke noe innspill om et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua.

– En helikopterbase ved Mjøsbrua er en veldig gunstig lokalisering, uavhengig av hvor det nye sykehuset kommer. Det er ingen grunn til at ikke innlandet skal ha en egen luftambulanse. Innlandet er en stor turistregion, og lokaliseringen er rett ved jernbane, veg og midt mellom mjøsbyene og Elverum. Sykehuset Innlandet skal ta prosjekteringen og Gjøvik og Ringsaker kommuner får kjempe om hvem som tilbyr den beste tomten, sier Kjenseth.

Når det gjelder videre finansiering mener stortingsrepresentanten at framtidige budsjetter må fortsette å fylle på potten.

FAKTA

I dag er det luftambulanse stasjonert på Dombås og Lørenskog på Østlandet.

Nå er det bevilget ti millioner kroner i statsbudsjettet til en ny helikopterbase med lokalisering ved Mjøsbrua.

 

– En god start

– Jeg ble glad da jeg hørte beskjeden, og dette er noe vi har jobbet for i mange år. All ære til Kjetil og Venstre, men jeg tør ikke helt å tro på det før første hjørnestein er lagt, sier Dag Frode Kjernlie, medisinsk leder av luftambulanseavdelingen ved Sykehuset Innlandet.

Han mener det er mange spørsmål som gjenstår å få svar på.

– Ti millioner kroner er en veldig god start, og vi tar det som en selvfølge at det ligger implisitt nok penger til både bygging og drift. Ellers er det meningsløst, sier Kjernlie.

– Må ses med nytt sykehus

Dersom en base blir en realitet, mener han det bedrer den akuttmedisinske beredskapen betraktelig. Han mener også at en slik base må ses i sammenheng med planene om et nytt hovedsykehus.

– Det er behov for en luftambulansebase i Mjøsområdet, uansett sykehusstruktur, men dersom det blir vedtak om et hovedsykehus ved Mjøsbrua, bør en luftambulanse ligge i tilknytning til dette. Derfor kan vedtaket om å bygge ny base ta litt lengre tid enn normalt, sier Kjernlie.

- Kom med friske penger

Stortingsrepresentant fra Oppland Arbeiderparti, Rigmor Aasrud, er rykende uenig om finansieringen av den nye helikopterbasen.

– Godt forslag, men dårlig finansiering. Det er ikke meningen at pasientene må betale for den nye helikopterbasen, sier Aasrud.

Hun er glad for at helikopterbasen har kommet inn på statsbudsjettet, men det som ikke er like bra er at sykehusene i Norge blir pålagt et effektiviseringskrav på 500 millioner kroner.

– For Sykehuset Innlandet betyr dette kutt på 20–25 millioner kroner. I tillegg vet vi at det koster 50 millioner kroner å drifte en luftambulanse. Jeg mener at når forslaget kommer må det komme friske penger, pengene må ikke være gamle og tas fra andre steder, sier Aasrud.

- Sykehuset Innlandet får oppdraget

Også vegpolitisk talsmann fra Fremskrittspartiet, Tor Andre Johnsen, er glad for at helikopterbasen er med i budsjettet.

– Dette er et resultat av god politisk jobbing og etter møte med Sykehuset Innlandet i høst. Det er veldig etterspurt og det er viktig at det kommer på plass. Vi har hatt god dialog med Venstre om å få dette igjennom. Innlandet er et blankt punkt for luftambulansen og det står en på Dombås og en på Lørenskog. Dette er et etterlengtet tilbud, sier Johnsen.

Ti millioner kroner blir bevilget til oppstarten til prosjektering. Totalsummen er 40 millioner kroner. Kravet er en lokalisering ved Mjøsbrua.

- Dette er et resultat av god politisk jobbing og etter møte med Sykehuset Innlandet i høst. Det er veldig etterspurt og det er viktig at det kommer på plass, sier Johnsen.

Hvilken side av Mjøsbrua basen skal etableres, og om dette er innspill i den pågående sykehusdebatten vil ikke Johnsen ha noen mening om.

- Nå er det opp til Sykehuset Innlandet å ta dette videre. De får oppdraget. Jeg har ikke noe ønske om at dette blir et innspill i sykehusdebatten, men jeg skjønner at det går an å tenke det. Vi gir de generelle føringene, sier Johnsen.