Ringsaker sliter med å rekruttere nye fastleger: – En fastlegekrise

FASTLEGE: Mange kommuner sliter med å skaffe fastleger. Bildet er et illustrasjonsfoto.

FASTLEGE: Mange kommuner sliter med å skaffe fastleger. Bildet er et illustrasjonsfoto. Foto:

Høy arbeidsbelastning og en risiko for å bli låst fast i en hjemmel, er blant årsakene til at Ringsaker og mange norske kommuner opplever at det er vanskelig å rekruttere nye fastleger. I saken kan du også se listen over alle fastleger i Ringsaker, og se hvem som har ledig kapasitet.

DEL

[Ringsaker blad]: For tiden er det 27 fastleger i Ringsaker, og to av hjemlene er besatt av vikarer.

I tillegg er en stilling lyst ut fordi en av fastlegene snart gir seg. Tommy Andreassen er lege ved Brumunddal Legesenter og tillitsvalgt for legene i Ringsaker. Han forteller at det ikke er lett å rekruttere faste leger til disse stillingene.

– Dette er stillinger som Ringsaker har problemer med å få rekruttert fastleger til. Det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til ledige hjemler, sier Andreassen til Ringsaker Blad fredag.

Nederst i saken kan du se listen over alle fastleger i Ringsaker.

Har lange arbeidsuker

Han forteller at en undersøkelse viser at en gjennomsnittlig arbeidsuke for en fastlege er på om lag 56 timer. 25 prosent av fastlegene oppgir at de jobber over 62 timer i uka og 10 prosent av fastlegene oppgir at de har arbeidsuker på over 75 timer.

Samhandlingsreformen, som ble presentert av daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og innført i 2012, har ført til flere arbeidsoppgaver for fastlegene, i følge Andreassen.

– Reformen la opp til at mye av pasientbehandlingen skal skje på lavest mulig nivå. Derfor har arbeidsmengden økt betraktelig, uten at man har fått tilført ressurser av nevneverdig grad. Enkelte har i undersøkelser rapportert arbeidsuker på opp til 90 timer, sier legen.

Andreassen forklarer at mange leger også er redde for å bli låst fast i en hjemmel.

– I kommuner hvor man begynner å slite med rekrutteringen, så blir legene redde for å kjøpe seg inn i en praksis. De låser både kapital og livssituasjonen. Det er vanskelig å finne noen som vil overta hvis de vil flytte på seg, sier han.

LEGE OG TILLITSVALGT: Tommy Andreassen, Brumunddal Legesenter.

LEGE OG TILLITSVALGT: Tommy Andreassen, Brumunddal Legesenter. Foto:

– Fastlegekrise

Andreassen tror dette er to av årsakene til at mange kommuner sliter med å rekruttere nye fastleger, men legger til at det er mange årsaker til det som nasjonalt ofte blir beskrevet som en fastlegekrise.

– Det er nok ganske sammensatt. Et enkelt svar er i beste fall ukorrekt, sier han, og legger til at helse- og omsorgsdepartementet for tiden utfører en nasjonal utredning for å gjøre noe med problemet.

Også i Ringsaker har utfordringen høyeste prioritet.

– I alle kommuner har man et allmennlegeutvalg, og vi var samlet senest i går, sammen med representanter fra kommunen. Hoved-agendaen var det som på landsbasis beskrives som en fastlegekrise, og vi har fokus på tiltak og grep for å bedre rekrutteringssituasjonen, sier Andreassen.

– Vurderer økonomiske tiltak

Nils Faaberg er spesialrådgiver i helse- og omsorgsseksjonen i Ringsaker kommune og var også i møtet i allmennlegeutvalget torsdag.

Han bekrefter at det er vanskelig å lokke nye fastleger til Ringsaker.

– Det er vanskelig å få besatt stillingene fast. Det er mye uro rundt fastlegevirksomheten, og spesielt rundt arbeidsbelastningen. Unge leger vegrer seg nok også til å binde seg opp mot en praksis på grunn avinvesteringen som må til og vanskelighetene med å få solgt den igjen, sier Faaberg til RB.

Han forteller at fastlege-besetningen i Ringsaker de siste årene har vært igjennom et generasjonsskifte, og at kommunen jobber aktivt for å få inn fastleger til de ledige stillingene.

– Vi har satt inn flere tiltak, og vi vurderer blant annet noen økonomiske tiltak, men det er litt for å tidlig å si hva det vil bli, opplyser Faaberg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto:

– Dekningen er rimelig bra

Men selv om det brukes et ord som «krise», viser oversikten over fastlegene i Ringsaker fra helsenorge.no at det er god kapasitet i kommunen. 11 fastleger, inkludert de to stillingene besatt av vikarer, har ledige plasser.

Ti fastleger har 15 eller et mindre antall pasienter på venteliste.

– Vi skal ha ledig listekapasitet, slik at innbyggerne kan velge fastlege. Dekningen er rimelig bra, sier Faaberg, og legger til:

– Det hører også med til historien at det er mange i Ringsaker som har fastlege utenfor kommunen. Det er flere i Ringsaker som har fastlege utenfor kommunen enn folk i andre kommuner som har fastlege i Ringsaker, sier Faaberg.

– Utfordringen er at de ikke er tilgjengelig

Lege og tillitsvalgt Andreassen mener også det er god kapasitet i Ringsaker.

– For øyeblikket så opplever vi at det er en god listekapasitet til befolkningen, men vi er som sagt oppmerksomme på at rekrutteringssituasjonen har blitt vanskeligere, sier han.¨

Han forteller at i gjennomsnitt har hver lege på landsbasis 1050 pasienter på lista.

– Det er mange som påpeker at den mest nærliggende måten å redusere arbeidsmengden er å redusere listestørrelsen. Da må man ha inn ett gitt antall nye fastleger, og utfordringen er at disse ikke er tilgjengelig, eller finnes, avslutter Andreassen.

FASTLEGENE I RINGSAKER

Disse legene har venteliste:

108 på venteliste: Jan Honerød Antonsen, 32 år, NAF Gården Legekontor Brumunddal. 1000 plasser totalt.

75 på venteliste: Bjørnar Holm, 45 år, Moelv Legesenter. 1060 plasser.

40 på venteliste: Jan Ove Hoddø, 54 år, NAF Gården Legekontor Brumunddal. 1420 plasser.

21 på venteliste: Willem Leonard Den Ouden, 43 år, Herredshuset Legesenter Moelv. 1050 plasser.

20 på venteliste: Hanne Mette Skaalerud, 41 år, Tingnes Legesenter. 1200 plasser.

19 på venteliste: Simone Custers, 43 år, Herredshuset Legesenter Moelv. 1000 plasser.

15 på venteliste: Guro Havig, 43 år, Moelv Legesenter. 900 plasser.

11 på venteliste: Paal Herstad Koren, 39 år, Moelv Legesenter. 1000 plasser.

10 på venteliste: Else Marie Myrhaugen, 63 år, Moelv Legesenter. 1200 plasser.

7 på venteliste: Gunnar Heggelund. 37 år, Moelv Legesenter. 1100 plasser.

6 på venteliste: Sohaib Khalil Khan, 41 år, Sentrum Legesenter Brumunddal. 1300 plasser.

6 på venteliste: Annette Skogholt, 39 år, NAF Gården Legekontor. 1100 plasser.

5 på venteliste: Tommy Andreassen, 47 år, Brumunddal Legesenter. 1200 plasser.

5 på venteliste: Markus Fauske, 33 år, Brumunddal Legesenter. 1200 plasser.

2 på venteliste: Natalie Hage, 51 år, NAF Gården Legekontor Brumunddal. 1400 plasser.

1 på venteliste: Navnit Singh Rattan, 31 år, Brumunddal Legesenter. 1400 plasser.

Har ledig plass:

472 ledige plasser: Katarina Margareta Corell Melandsø, 28 år, Brumunddal Legesenter. 900 plasser.

320 ledige plasser: Hilde Elizabeth Granlund, 62 år, Herredshuset Legesenter, Moelv. 1280 plasser.

138 ledige plasser: Mohammad Zaheer Abbas, 37 år, Sentrum Legesenter Brumunddal. 1300 plasser.

137 ledige plasser: Lidija Kontic, 61 år, Brumunddal Legesenter. 1500 plasser.

108 ledige plasser: Ethan Stone Fox, 43 år, Brumunddal Legesenter. 1280 plasser.

40 ledige plasser: Ida Røhr, 40 år, Tingnes Legesenter. 1200 plasser.

36 ledige plasser: Frank Grund, 53 år, Brøttum Legesenter. 1140 plasser.

18 ledige plasser: Tom Yngvar Halvorsen, 56 år, Brøttum Legesenter. 1100 plasser.

4 ledige plasser: Ole Kaare Lunde, 36 år, Brumunddal Legesenter. 1130 plasser.

Det er også to hjemler som for tiden er besatt av vikarer:

273 ledige plasser: Liste uten fast lege, Sentrum Legesenter Brumunddal. 1100 plasser totalt.

195 ledige plasser: Liste uten fast lege, Tingnes Legesenter. 1100 plasser.

Kilde: helsenorge.no

Artikkeltags