Fordobling av narkotikasaker i Ringsaker: 30 saker i Nordre Ringsaker

Av 1551 straffesaker i Ringsaker i 2018 handlet 265 av dem om narkotika. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2017. – Politiet er blitt flinkere. Men utfordringen er at vi får inn få varsler om narkotikamisbruk. Vi må avdekke de fleste sakene selv, sier lensmann Jørn Arild Flatha.