SJUSJØEN/OSLO: Kjøp av en liten hytte på Sjusjøen som skulle pusses opp og bygges på, endte med rivning, bygging av en helt ny hytte – og rettssak 2. september. Nå er dommen falt i tingretten i Oslo.

– Dessverre tapte vi saken og må i tillegg betale motpartens (Protector) saksomkostninger. Vi er i en forferdelig vanskelig situasjon! Jeg har nesten ikke sovet siden dommen kom, forteller Line Møller.

Familiens krav var på 783.000 kroner, men kostnadene har beløpt seg til over 1 million. Nå må de i stedet betale egne og motpartens saksomkostninger, på 250.000.

– Ikke i tråd med rettspraksis

Familiens advokat, Ketil Krohn Venås, sier dommen er veldig streng med hensyn til å plassere risiko på kjøperne, og etter hans mening ikke i tråd med rettspraksis i lignende saker.

– Vi mener dommeren legger en altfor streng vurdering til grunn ved å plassere all risiko på kjøper uten at det er gitt risikoopplysninger av betydning i forbindelse med salget. Dersom dommen gir et riktig bilde av rettstilstanden, er det bekymringsverdig for dem som kjøper eldre hus og hytter framover. Det er ikke mulig å oppdage feil og mangler som i denne saken på en vanlig besiktigelse. Dommen forutsetter at man gjør veldig store inngrep i konstruksjonen på visning for å unngå å komme i denne situasjonen. Dette er det i praksis ikke mulighet til slik boligmarkedet er, sier Krohn Venås.

– Hvordan hadde det gått dersom vi hadde åpnet veggene og så ikke kjøpt hytta? spør Møller.

– Vi biter oss merke i at dommeren uttrykker tvil om avgjørelsen. Dommeren mener «at å måtte rive ned denne hytten er helt påregnelig for kjøper», mens det ikke er påregnelig for takstmannen som har satt en teknisk verdi på bygningsmassen på 640.000. Kjøper blir dermed tillagt mye større kunnskap og ansvar enn takstmannen, sier advokaten.

Les også: – Taper vi, går vi konkurs

Vurderer anke

Nå har de én måneds frist til å anke.

– Dommen er ikke rettferdig og vi vurderer sterkt å anke, noe som utløser et stort økonomisk spørsmål vi ikke vet hvordan vi skal løse. Skal vi sitte og se på urettferdigheten, eller skal vi gå videre med saken? spør Møller.