– Det er svært positivt at vi har lavere skader i år. Beitenæringa setter pris på det, etter et krevende år i fjor, hvor det var rekordtap av husdyr, sier senioringeniør i Miljøvernavdelingen ved fylkesmannen i Oppland, Harald Klæbo.

I fjor var det 377 meldte rovviltskader på samme tid som i år. I år er det kun rundt 100. Antall meldte og undersøkte skader, samt tilfeller der fredet rovvilt er påvist som skadegjører, har med andre ord gått kraftig tilbake når det gjelder ulv, bjørn og kongeørn. 2013 var et år med svært høyt skadeomfang i Oppland.

Mindre ulv og bjørn

Klæbo sier at det er visse årsaker til at tallene er såpass mye lavere hittil i år enn i fjor.

– Nedgangen som har vært blant ulv og bjørn skyldes åpenbart at det ble felt to ulv og to bjørn før beitesesongen i år. Da har vi sluppet de utfordringene de enkeltdyrene som vandrer inn i fylket på våren fører med seg utover i beitesesongen.

På spørsmål om at uttak av bare fire rovdyr kan utgjøre en så stor forskjell på tapsstatistikken, svarer Klæbo følgende: – Det kan fort gjøre en så stor forskjell når det gjelder ulv og bjørn når det gjelder påviste skader. I områder med ulv- og bjørneskader blir det ofte funnet flere kadaver enn i typiske jerv- og gaupeområder. Det er ingen regel hvor mye skade et rovvilt kan gjøre, vi vet det er individuelle variasjoner, samt at tettheten av beitedyr også vil være med på å avgjøre skadeomfanget. Endelig status vil vi se i slutten av beitesesongen.

Mer penger til kommunene

Blant jerv og gaupe er ikke tallene lavere, og Klæbo sier at jerven gir dem litt hodebry.

– Det er en utfordring med jerven i kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Lesja og Dovre nå, sier han, og legger til at Fylkesmannen, Mattilsynet og Rovviltnemnda skal ha møte med kommunene og beitebrukere til uka om tiltak og tilskudd for å redusere tap av husdyr.

Fylkesmannen har 5,5 millioner kroner totalt å tildele midler for.

– Mye går til lønning til jegere i kommunale fellingslag, via kommunene. Men mesteparten av de statlige midlene går til for eksempel ekstraordinært tilsyn, bruk av kadaverhund, radiobjeller, tidlig sank og beredskapsarealer, sier Klæbo.

Han forteller at i år har Fylkesmannen gitt mer av midlene til kommunene som hadde et stort tap av husdyr i fjor.

Klæbo tror at de tilspissete tiltakene kan ha hatt en innvirkning på de lave tallene hittil i år.

– Dette kan ha slått positivt ut på tapsstatistikken i form av lavere totaltap så langt, men det er for tidlig å konkludere enda. Det er fortsatt akuttmidler igjen til fordeling spesielt til jerveområdene, sier senioringeniøren.