Christine Rygg Johnsen, som bor i Lillehammer, er mastergrad-student ved miljøpsykologi -studiet ved Høgskolen i Lillehammer. Nå skal hun i gang med en pilotstudie om eventuell opplevd frykt for rovdyr blant unge mennesker. 

- Jeg skal foreta en spørreundersøkelse blant elever ved to folkehøgskoler for å finne ut om det foreligger frykt for bjørn blant dem, forteller hun. Pilotstudien skal etter planen være en del av en rapport, i regi av den svenske miljøpsykologen Maria Johansson. Les mer om det nederst i artikkelen.

Artikkelen fortsetter under avstemningsboksen.

 

Objektiv oppgave

Miljøpsykologi er en gren innen fagfeltet psykologi som handler om hvordan mennesker blir påvirket av fysiske omgivelser og hvordan mennesker påvirker miljøet.

- Gjennom spørreundersøkelser skal jeg kartlegge i hvilken grad de opplever frykt for rovdyr, spesielt bjørn. Deretter skal vi ha et informasjonsmøte for å øke elevenes kunnskap om rovdyr, for så å måle om det da er noen endring i opplevelsen av frykt for bjørn. Tanken er å se hvordan informasjonen som blir gitt påvirker den norske rovdyrkonflikten, sier Johnsen. Hun understreker at hun også skal intervjue flere av aktørene som er engasjert i rovdyr-spørsmålet.

- Oppgaven skal være objektiv, jeg skal ikke velge side, understreker hun.

Les mer om miljøpsykologi her

Les også:

Bønder hisser seg opp over ulvemotiv på melkekartongen 

Rovdyrbestanden må reguleres 

- Ikke redd for rovdyr

- Hva mener du om den informasjonen som blir gitt i dag?

- Jeg tror kanskje myndighetene gir litt lite informasjon. Bøndene blir mest påvirket av den norske rovdyrforvaltningen, men de ser kanskje ikke hvor viktig mangfoldet i naturen er. På den annen side hender det at de som ikke er direkte berørt, bagatelliserer problemstillingene bøndene møter, sier Johnsen.

- Er du redd for rovdyr?

- Nei, snarere det motsatte. Jeg har en dyp fascinasjon for rovdyr og håper selv på å få møte disse flotte dyra. Samtidig er dette dyr som kan være farlige, så dette er selvfølgelig ikke noe jeg oppsøker. Rovdyr har ikke angrepet mennesker på århundrer. Det er ikke naturlig for et rovdyr å angripe mennesker som ikke opptrer truende. Jeg tror rovdyr i hovedsak er nysgjerrige, og at frykten for dem er overdrevet.  Det eneste rovdyrene vil, er jo å overleve, akkurat som alle andre arter i verden.

- Alle arter hører til i naturen

Johnsen forteller at hun valgte å studere miljøpsykologi fordi hun er svært glad i natur og dyr.

- På hvilken side står du i rovdyr-debatten?

- Miljøpsykologene er opptatt av å se på naturen ut fra et helhetsperspektiv. Alle arter hører til i naturen, og selv om mennesket er den mest intelligente rasen, er det ikke sikkert vi har mer rett enn andre til å være her, sier hun.

Rovdyrforsker kommer til konferanse

Pilotstudien skal etter planen være en del av en rapport, i regi av den svenske miljøpsykologen Maria Johansson.

- Studien min fokuserer mest på opplevelse og eventuelt om det foreligger frykt for bjørn, mens Maria Johanssons studie fokuserer direkte på frykt for bjørn. Det er også forskjell i type deltakere i våre studier. Mine deltakere er unge mennesker fra folkehøgskoler, mens Marias deltakere kan være voksne mennesker som kan ha hatt direkte opplevelser av rovdyr, sier Johnsen.

Johansson skal holde et av hovedinnlegget under en konferanse om miljøpsykologi som foregår på Høgskolen i Innlandet 29. til 30 november.

- Nå er 89 deltakere fra flere land påmeldt til konferansen, forteller Johnsen, som også er med i arrangør-korpset.

Les mer om konferansen i miljøpsykologi her.