Bergset (NTB): Et ulvepar ble skutt og drept fra et helikopter i Rendalen kommune i Hedmark fredag ettermiddag.

Miljødirektoratet hadde gitt Statens naturoppsyn (SNO) fellingstillatelse av de to ulvene etter at SNO observerte dem da de jaget en reinflokk i Gråhøgda torsdag. Fellingstillatelsen ble gitt for å avverge framtidig skade på sau i områder.

Etter å ha gjennomført sporing i området konkluderte SNOs folk med at ulvene trolig var et revirmarkerende par.

– Dette var et revirmarkerende par som utgjorde et betydelig skadepotensial for sau i kommende beitesesong. Vi har dermed vurdert skadepotensialet som høyt. Ettersom området er vanskelig tilgjengelig for lisensfelling og ligger i et prioritert beiteområde ga vi en fellingstillatelse, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Området der ulvene ble felt, ligger utenfor ulvesonen i rovviltregion 4 og 5 der det er åpnet for lisensfelling av inntil fem ulver, men det er gjort regelmessige observasjoner av ulv i dette området gjennom beitesesongen 2016 og utover høsten og vinteren. Ifølge myndighetene har ulv skadet 177 sauer og lam i løpet av årets beitesesong i dette området.

Uttaket vurderes ikke å være til skade for ulvebestandens overlevelse, eller for å komme i konflikt med det nasjonale bestandsmålet for ulv. Ulvene som ble felt fredag, vil inngå i den vedtatte lisensfellingskvoten i området.