Fylkesmannen i Hedmark melder at bjørnen som det ble gitt skadefellingstillatelse på i Ringebu og Stor-Elvdal, ble skutt i Imsdalen natt til onsdag.

Skadefellingen er dermed avsluttet.

- Bjørnen ble felt på Ringebufjellet, øverst i Imsdalen, forteller fellingsleder Tore Kleven i Ringebu.

Fellingstillatelsen var gitt av Fylkesmannen i Hedmark til Stor-Elvdal kommune, men flere jegere fra Ringebu var med i det 12-13 mann store jaktlaget.

- Bjørnen ble observert av jaktlaget da han jaget sau øverst i Imsdalen, og lå og beit på et lam, sier Kleven.

Den felte bjørnen var en hann på 142 kilo.

Les også: Når er nok nok av ulveangrep?

Under fellingen ble det observert ulv i Imsdalen, og Fylkesmannen i Hedmark har dermed gitt fellingstillatelse på én ulv i Ringebu Øst og et nærmere avgrenset område i Stor-Elvdal kommune.

- Det var en representant for Statens Naturoppsyn som hadde sett ulven, og det var vel derfor det ble gitt fellingstillatelse på synsobservasjon, ellers hadde vi antakelig måttet vente på skader før det ble gitt fellingstillatelse, sier Kleven.

Fellingstillatelsen varer fram til 28. juni.

 

Her er hannulven som ble felt i Ringebufjellet

Ulvejakten sør i Oppland fortsetter til mandag

- Vi er bekymret for rovviltsituasjonen