Spor av ulv observert i Fåvangfjellet

DEL

I Fåvangfjellet ved Bølhøgda er det dokumentert ferske spor av ulv, forteller rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn (SNO) i Oppland, Esben Bø.

– Ulven har jagd villrein og sporene er bare et par dager gamle.

Det er ikke dokumentert at den har tatt noen villrein, men reinen er sårbar på denne tida, forteller han. Hvis ulven slår seg til ro, kan den være til skade for beitedyr som slippes ut når snøen er borte.

SNO ble nylig tipset om mulige ulveobservasjoner imellom Tretten og Fåvang. Men de ble varslet for sent til å kunne dokumentere spor. SNO ønsker å følge med på rovdyrbestanden, og vil gjerne ha tips fra publikum som observerer ulv så fort som mulig.

Det var i samme område ulv gjorde store skader på beitedyrbesetninger i sommer. En av to observerte ulver ble den gangen skutt.

– Vi kommer til å følge med utover og se om denne ulven holder seg i området eller om den forflytter seg. Det er ofte slik på vinterstid og utover våren at ulv begynner å vandre ut fra etablerte områder, sier Erik Hagen daglig leder i Ringebu fjellstyre.Artikkeltags