Åtte kommuner protesterer mot svekket rovviltberedskap

Ringebus ordfører Arne Fossmo har sju kommuneadministrasjoner og ordførere med seg i kravet om at Fylkesmannen må opprettholde rovviltberedskapen. Fossmo er skuffet over en sterkt svekket vaktordning.