Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefelling på én bjørn i Storfjellet beitelag sitt beiteområde i Stor-Elvdal og Ringebu.

Bakgrunnen for skadefellingstillatelsen er et lam som er dokumentert tatt av bjørn. Det har skjedd i løpet av de tre til fem siste dagene.  Samtidig er det gjort observarsjoner av en bjørn i området.

Skadefellingstillatelsen gjelder til 27. juni.