Får skyte ulv i Dovre, Sel, Nord- og Sør-Fron og Ringsaker

KVAM 20080716:
Sau på fjellbeite i Gravdalen øst for Kvam i Gudbrandsdalen.
Foto: Paul Kleiven / SCANPIX

KVAM 20080716: Sau på fjellbeite i Gravdalen øst for Kvam i Gudbrandsdalen. Foto: Paul Kleiven / SCANPIX Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Snart slippes sauen på beite.

DEL

Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en ulv i Dovre, Sel, Nord- Fron og Sør-Fron, øst for E6. Varighet til tirsdag 2. mai kl. 12.00.

Miljødirektoratet har også gitt tillatelse til skadefelling på én ulv i Ringsaker kommune. Vedtaket gjelder i tidsrommet 21. april til og med 28. april 2017. Miljødirektoratet gir skadefellingstillatelse på én (1) ulv innenfor et nærmere avgrenset område i Hedmark og Oppland fylker. Tillatelsen er gitt til Ringsaker kommune på bakgrunn av søknad fra Ringsaker kommune.

Les også: Vingeklippet miljøminister

Les også: Forskere i strupen på Stortingets ulvemål

18.000 sau

Potensiale for fremtidig skade på sau i det aktuelle området er tillagt avgjørende vekt i vurderingen.

I søknaden vises det til at beiteområdet er i beiteprioritert område og har om lag 18000 sau og 1800 storfe på utmarksbeite. Søker anfører at det er et område med mye beitedyr, høyt skadepotensiale og et område som det i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt i region 5 skal prioritere hensyn til beitedyr. Det vises videre til store skader på sau forårsaket av streifulv tidligere beitesesonger.

Les også:

Les også: – Så to ulver nær bolighus i Lillehammer

Artikkeltags