Har ikke økonomi til å gi garanti

Artikkelen er over 4 år gammel

Seks beitelag har søkt rovviltnemnda i Oppland om garanti for kompensasjon for tidlig nedsanking.