Se så snill har russen blitt! Her er fullstendige lister over russeknutereglementet

«Legg av 2 timer av dagen din på eldreomsorg på et gamlehjem» og «Donér alt du panter i løpet av russetida til Røde kors». Det er eksempler på knutereglementet til avgangselevene ved Lillehammer videregående skole, avdeling sør.