Sjelden har det vært flere bjørneobservasjoner i Ringsaker enn denne våren og forsommeren. Mest oppsikt har en observasjon ved Dempeni, mellom Sør-Mesna og Brumund Sag, skapt.

Der så en mann to bjørner, en stor og en liten, med noen minutters mellomrom. Det har blitt tolket som at binne med unge har slått seg ned i Ringsaker-skogene.

Rovviltkonsulent Erling Maartmann hos Fylkesmannen i Hedmark vil ikke utelukke at det kan stemme, men han tviler.

- I så fall er det oppsiktsvekkende, sier han

Les også: Tre bjørner i midtdalen?

To hannbjørner

- Jeg har selv møtt han som så dem, og jeg har vært på stedet sammen med ham. Det er ingen tvil om at dreier seg om observasjon av to bjørner. Han så først en liten bjørn, deretter en større bjørn. Spørsmålet er om den største virkelig var ei binne eller om det var en hannbjørn. Den minste var for stor til å være en årsunge, men det er åpent om det kunne være en fjorårsunge. Det kan også ha vært en to år gammel bjørn som har utvandret fra mer østlige områder. I så fall handler det om to hannbjørner på samme sted, sier Maartmann.

Han mener det er oppsiktsvekkende dersom det er binne.

- Her snakker vi om et område som ligger langt fra der vi vet det er binner, øst i Trysil. Vanligvis vandrer ikke binner langt ut fra området hvor de er født. De blir værende eller utvider området. Hannbjørner kan derimot vandre langt, til Vestlandet og Sør-landet. Det er flere av dem vi nå ser i Oppland, sier Maartmann.