Torsdag kveld ble en ulv felt i Kvamsfjellet i Nord-Fron. Den voksne ulvetispa ble felt kl. 22.20.

Det lokale jaktlaget så to voksne ulver i følge og skjøt den ene. Det ble nokså umiddelbart gitt fellingtillatelse på den andre ulven. Jakten fortsetter derfor i dag, opplyser Mogens Lorentzen ved Statens Naturoppsyn.

Lorentzen berømmer det lokale jaktlaget for måten ulven ble felt. Statens naturoppsyn var til stede under fellingen, men deltok ikke aktivt, sier Lorentzen. Ulven som ble felt, er ikke merket på noen måte. Den blir i dag fraktet til Trondheim for videre undersøkelser.

- Når vi har en sikker DNA, kan vi slå fast hvor ulven kommer fra, sier Lorentzen.

De to ulvene ble observert sammen. Ifølge Lorentzen er den andre ulven en voksen hannulv. Jakten på denne fortsetter i dag. Den ble observert to ganger i løpet av natt til i dag.

Tirsdag formiddag ble det funnet tre døde lam, og et lam og ei søye måtte avlives på grunn av skadene ulven hadde påført dem.

Fylkesmannen ga da fellingstillatelse på en ulv.

35 sauer og lam er tidligere tatt av ulv i området. Den første ble funnet 13. juni. Etter flere nye påviste skader noen dager etter ble det gitt fellingstillatelse fram til 27. juni.

Den jakta ga ingen resultater. Men det ga altså fellingstillatelsen som ble gitt tirsdag.

Rovviltnemda sendte nylig et brev til miljøvernministeren hvor de ba om at skadefellinger blir iverksatt umiddelbart.

Fylkesmannen brukte ifølge NRK i dette tilfellet en halv time på å gi fellingstillatelse på ulv nummer to.

Det er også satt igang ny bjørnejakt etter at en sau ble påvist drept av bjørn onsdag.