Dovrebanen stenges i helga - flere avganger er innstilt

Flere avganger på Dovrebanen er innstilt lørdag og søndag.

Flere avganger på Dovrebanen er innstilt lørdag og søndag. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommende helg skal Jernbaneverket utføre omfattende arbeider på Dovrebanen, Hovedbanen, Vestfoldbanen og Gjøvikbanen.

DEL

Dette fører til endringer i togtrafikken, og Jernbaneverket anbefaler de reisende om å sjekke NSBs nettsider for endringer.

For strekningen Drammen-Lillehammer (R10) gjelder disse endringene, opplyser NSB:

* Det kjøres buss mellom Lillehammer og Eidsvoll Verk. Passasjerene henvises til neste tog fra Eidsvoll Verk.

* Det kjøres tog mellom Hamar og Drammen. Togene kjører i rute fra Eidsvoll.

Men:

* Toget med avgang kl 05.25 lørdag 11. juli erstattes med buss fra Lilleahmmer til Eidsvoll Verk.

For strekningen Oslo S-Trondheim S

* Lørdag 11. juni innstilles togene med avgang fra Oslo S 08.02 og 14.02

* Søndag 12. juni innstilles togene med avgang fra Oslo S kl 08.02, 16.02 og 22.46.

Det settes ikke opp alternativ transport.

Men:

Toget som har avgang kl 14.02 fra Oslo S, erstattes med buss til Lillehammer, tog mellom Lillehammer og Berkåk og deretter buss fra Berkåk til Trondheim S.

For strekningen Tronheim S- Oslo S:

* Lørdag 11. juni innstilles togene med avgang 08.23, og 13.28.

* Søndag 12. juni innstilles togene med avgang 08.23, 13.28 og 23.20.

Det settes ikke opp alternativ transport.

Men:

Toget som har avgang kl 15.30 fra Trondheim, erstattes med buss mellom Trondheim og Berkåk og deretter tog fra Berkåk til Oslo S.

Mer informasjon om avgangene på Rørosbanen, finner du her

Dette skal de gjøre:

Her er oversikt over arbeidene som skal utføres på Dovrebanen Sør:

Minnesund-Kleverud
Langs hele det nye dobbeltsporet mellom Minnesund og Kleverud skal det pakkes pukk, slipes skinner og kjøreledninger skal justeres. Mellom Strandlykkja og Kleverud arbeides det med stikkrenner og i den anledning skal det borres og pigges.

Hamar og Brøttum stasjon
I stasjonsområdene skal det gjennomføres en rutinemessig tilstandskontroll av signalanlegget.

Veldre-Rudshøgda
På denne strekningen skal det utføres noe sveisearbeid i forbindelse med skinnebytte.

Tangen-Ottestad
I løpet av helgen skal det byttes sviller på en delstrekning mellom Tangen og Ottestad.

Ottestad-Hamar
På denne strekningen skal komponenter på det elektriske anlegget byttes ut.

Tangen-Hamar
Mellom Tangen og Hamar skal jernbanesporets over- og underbygning kontrolleres.
Overbygningen består av skinner, sporveksler, sviller og ballast og hviler på underbygningen.
Underbygningen er en masse som består av grus og steinmateriale. Denne skal sikre at ballast, sviller, skinner og sporveksler ligger stabilt og ikke beveger seg.

Jessnes stasjon
Signalanlegget i stasjonsområdet skal i løpet av helgen oppgraderes. Samtlige lamper vil få nye LED-pærer.

Moelv-Brøttum
Renseverket kjører på strekningen mellom Moelv og Brøttum. Renseverket er et tog med lengde på ca. en halv kilometer som graver ut dårlig pukk under svillene og erstatter dette med ny pukk. I denne prosessen siles avfallsstoffer ut før ny pukk blir lagt på plass, og denne prosessen fører til økt kjørekomfort for passasjerene og god kvalitet på banen.

Bergseng-Lillehammer
På denne strekningen skal det gjøres forberedelser til kjøring av renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler.

(Merk at strekningen Hamar-Lillehammer også er stengt for arbeider på morgen/formiddag mandag-lørdag i perioden videre fram til 13. juli.) Du kan lese mer om disse arbeidene her.

Her er oversikt over arbeidene som skal utføres på Dovrebanen nord - Trønderbanen

Hovin-Ler
På denne strekningen skal det jobbes med fjellrensk, i tillegg til at fjellsikring utføres langs hele strekningen denne helgen. Det skal også føres rør gjennom sporet på Ler.

Nypan-Heimdal
Helgens største jobb foregår i Klettbakkene, hvor det skal legges inn en kulvert mellom Nypan og Heimdal i forbindelse med det store E6-prosjektet til Statens Vegvesen. Disse arbeidene starter fredag og vil pågå hele helgen.

Heimdal-Selsbakk
På denne strekningen skal det blant annet jobbes med rensk av grøfter og stikkrenner, videre skal skog langs strekningen fjernes. Det skal også gjennomføres en rutinemessig tilstandskontroll av signalanlegget på strekningen. Det vil også bli utført nødvendig vedlikeholdsarbeid av en bru på strekningen.
På Heimdal stasjon skal det byttes et kryss i sporveksel 2.

Selsbakk-Trondheim
Også mellom Selsbakk og Trondheim stasjon skal det jobbes med rensk av grøfter og stikkrenner. I tillegg skal busker og skog langs strekningen fjernes.

Trondheim stasjon
Ved innkjørsel ved Skansen skal det byttes ledeskinner og et tungeparti. Her blir også sporvekslene kontrollert. Inne på stasjonen lages kabelføringer og det trekkes kabler. Det skal også monteres nye lysarmaturer overfor noen av sporene og plattformene. Denne helgen starter også togvarmeprosjektet på stasjonen. 
I tillegg vil det arbeides på fire broer i helgen: Holtermannsveien, Klæbuveien, Innherredsvegen og Schøllers gate.

Artikkeltags