Kommunen satte opp skiltet, politiet skrev ut bøter –og trolig er begge deler feil

Fem bilister ble bøtelagt på Tretten for ikke å ha respektert dette skiltet. Nå viser det seg at skiltet ikke skulle vært satt opp - og politiet bøtela trolig på feil grunnlag.