Lyntogforum vil halvere reisetida mellom Oslo og Lillehammer og bygge ringbane rundt Mjøsa

Kommunene i regionen slutter seg nå høyst sannsynlig til organisasjonen Lyntogforum for Gudbrandsdalen/Mjøsa som jobber for en togløsning som langt på veg vil ta nuven av Vys intercityløsning. Om det går slik de ønsker seg, blir reisetida mer enn halvert.