Lager handlingsplan mot selvmord. – Svært viktig, mener Terese Grøm i organisasjonen Leve.

Lillehammer er blant de første kommunene i landet som vedtar handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading blant unge. Oppland fylkeskommune kommer også med egen plan.