Sier fra seg <br/>ordførerlønna

Rune Øygard kan komme til å søke forlenget permisjon, men vil ikke ha ordførergodtgjørelse

Rune Øygard kan komme til å søke forlenget permisjon, men vil ikke ha ordførergodtgjørelse Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Rune Øygard åpner nå for at han vil søke permisjon fra ordførerstillingen også i 2013. Men han vil ikke ha ordførergodtgjørelse dersom det blir aktuelt.

DEL

I en e-post til Vågå kommune sier han at han håper saken skal bli avsluttet når dommen i Sør-Gudbrandsdal tingrett blir forkynt 17. desember.

Men han vil ikke uten videre rette seg etter vedtaket i Vågå Ap om å trekke seg fra ordførerstillingen. Han tar nå høyde for at det kan bli en anke til lagsmannsretten og dermed kan det også bli aktuelt å søke forlenget permisjon. Men han vil ikke ha utbetalt ordførergodtgjørelse dersom dette skulle bli aktuelt.

Må trekke seg

Vågå Arbeiderparti gjorde tidligere i høst vedtak om Øygard må trekke seg som ordfører.

– Uavhengig av dom, og uten å ta part i saken, vurderer vi det som umulig at han skal fortsette i det krevende vervet som ordfører. Vi ber derfor om at han vurderer å trekke seg, sa leder for Vågå Arbeiderparti Live Langøygard etter at vedtaket var gjort.

Det samme mener fylkespartiet og Ap sentralt med ryggdekning hos statsministeren. De ber Øygard søke fritak. Mistilliten kom etter at det under rettssaken kom fram detaljer fra ordførerens chattelogger med den fornærmede 16 år gamle jenta - det som Øygard selv omtalte som griseprat.

Etter at Vågå Ap gjorde sitt vedtak, uttalte Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen at når dommen faller i tingretten, skal Øygard avgjøre om han trekker seg som ordfører eller ikke. Han ville ikke vente på en eventuell avgjørelse i lagmannsrett eller Høyesterett.

Nå har formannskapet i Vågå også vedtatt at det fra nyttår bare skal utbetales ordførergodtgjørelse til en person. Dette blir trolig vedtatt i kommunestyret 18. desember. Øygard har hatt en godtgjørelse på 660.000 kroner i året.

Ikke uten videre

Men selv om han ikke vil ha ordførergodtgjørelse har Øygard bestemt seg for at han ikke uten videre etterkommer kravet fra sitt eget parti om å gå av.

I e-posten takker han kommunestyret for en ryddig og real behandling av både søknaden og saken.

- Selv om jeg ikke søkte om det, gjorde kommunestyret vedtak om å bevilge honorar under permisjonstida. Dette har gjort det økonomisk enklere for meg å komme gjennom de utfordringene som denne vanskelige tida har utfordret meg på, mine nærmeste og mange andre siden september 2011, skriver Øygard.

Vedtaket gjelder

Han påpeker at kommunestyrets vedtak gjelder til endelig dom foreligger.

- Derfor vil det i utgangpunktet ikke være noe tema om vedtaket skal gjelde ut over 2012 og om det i budsjettet for 2013 skal budsjetteres med utbetaling av honorar også til permittert ordfører. Det er nå kjent at dommen vil komme medio desember 2012. Om jeg sterkt håper at saken blir sluttført med denne dommen, må jeg likevel ta høyde for at den kan bli anket inn for lagmannsretten. Da kan spørsmålet om utbetaling av honorar komme opp på nytt, skriver han.

Han registrerer også at kommunen nå har utfordringer i forbindelse med budsjett og økonomiplanen.

- Om det blir aktuelt med permisjon utover 2012, vil jeg utfordre kommunestyret til å vurdere vedtaket om å bevilge honorar i permisjonstida på nytt. Jeg ønsker ikke at honoaret mitt skal prioriteres framfor viktige stillinger, tjenestetilblud i grendene eller i sentrum eller for kommunen samlet sett, eller føre til innføring/økning av avgifter overfor innbyggerne.Derfor ønsker jeg ikke utbetalt honorar om permisjon skulle bli aktuelt i 2013, skriver han.

Beklager

- Samtidig beklager han også den store belastningen og den negative omtalen som saken hans har påført Vågå-samfunnet.

- Dette er ingen Vågåsak, slike flere medier framstiller den. Siktelsen har vært tung og uvirkelig for meg selv, men en del media sin framstilling og formidling har gjort den enda tyngre. Vågå har betydd og betyr svært mye for meg. At Vågå skulle bli utsatt for deler av det mediafokuset det nå har blitt, er det siste jeg ønsket, skriver Øygard

Artikkeltags