Gå til sidens hovedinnhold

Sier unnskyld til barnevernsbarn

Artikkelen er over 10 år gammel

Lillehammer sier unnskyld og utbetaler opptil 300.000 kroner i erstatning til folk som ble utsatt for overgrep i barnevernsinstitusjoner.

LILLEHAMMER: Kommunestyret vedtok oppreisningsordningen i fjor. Nå settes den ut i livet. Ofre kan oppnå erstatning, men som det ble sagt i kommunestyret da vedtaket ble fattet, vil sannsynligvis det å få oppreisning være viktigere enn kronebeløpet.

1945-1993

Ordningen gjelder folk som Lillehammer kommune overtok omsorgen for og plasserte på barnehjem, i fosterhjem eller på spesialskoler i årene 1945-1993. Noen av dem ble utsatt for seksuelle overgrep, grov vold eller omfattende omsorgssvikt. De vil nå kunne søke om oppreisning og erstatning.

Saken begynte med et fjernsynsprogram i NRK i 1996 der overgrep mot omsorgsplasserte barn i Bergen ble avdekket. Programmet førte til opprettelsen av et granskningsutvalg ledet av professor Edvard Befring. Etter hvert ble omfattende overgrep i barneverninstitusjoner over hele landet avdekket.

To søknader så langt

Allerede er det kommet to søknader i Lillehammer, ifølge leder for barnevernet, Inger Jevne, som har ledet arbeidet med å utarbeide retningslinjene for ordningen.

- Potensialet er større. Fra 1945 til 1980, som var perioden Befring-utvalget gransket, tok kommunen omsorgsansvar for 88 barn i Lillehammer. Kommunestyret bestemte at også folk i institusjoner senere enn 1980 kunne søke, og i tillegg kan det være store mørketall, ifølge Inger Jevne.

Sannsynliggjøring

Ifølge retningslinjene kreves egenerklæring og eventuell annen dokumentasjon fra søkerne. Inger Jevne sier til GD at det handler om sannsynliggjøring av at overgrep har funnet sted.

- Erfaringer fra Hamar, som har hatt slik ordning en tid, er at mange forteller like historier fra steder de har vært på, sier Jevne.

Søknadene skal håndteres av advokatfirmaet Vølund på Hamar som er sekretariat, og avgjøres av et eget oppreisningsutvalg ledet av sorenskriver Elisabeth Løwold i Lillehammer.

For seksuelle overgrep eller grov vold gis erstatning på opptil 300.000 kroner. For andre overgrep er erstatningen på opptil 200.000 kroner.

Søknadsperioden er fra 1. mai i år til 30. april i 2013.