Kvinnen (25) fra Lillehammer som siden 21. mai i år har vært siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge, er nå siktet for forsettlig drap etter straffelovens paragraf 233.

Varetekten for kvinnen er i Sør-Gudbrandsdal tingrett nå utvidet foreløpig til 6. januar 2010.

Kvinnen har godtatt fengslingen helt siden hun ble fengslet 21. mai i år.

Rettsakkyndige er nå på det nærmeste ferdige med sine undersøkelser som er levert til påtalemakten.

Saken mot kvinnen er berammet til Sør-Gudbrandsdal tingrett fra 2. - 4. februar 2010.

Les også: Knivdrapssaken berammet til februar

Den endelige tiltalebeslutningen mot kvinnen er ikke tatt ut. Det er statsadvokaten i Hedmark og Oppland som tar ut denne.

Således har ikke påtalemyndigheten avgjort om det skal reises vanlig straffesak mot henne eller om det blir reist sak med grunnlag etter loven om psykisk helsevern.

Kvinnen har fortsatt ikke kunnet gi noen forklaring på hvorfor hun knivstakk en 27 år gammel lillehammermann til døde i et leilighetshus i byens sentrum. Således er ikke motivet for handlingen kjent.

Les også: - Ble drept med brødkniv

Den avdøde og siktede var naboer i leilighetshuset.

Den siktede kvinnen har sittet i varetekt siden 21. mai og har hele tiden godtatt ytterligere fengslingskjennelser uten å ha vært tilstede i retten.

Kvinnen forsvares av advokat Lorentz Stavrum fra Lillehammer.

I følge rettens siste kjennelse får nå kvinnen adekvat psykiatrisk oppfølging i det fengselet hvor hun sitter.