Foreldreutvalget ved Skåbu Oppvekst mener skolevedtak er ulovlig: Vil ikke uttale seg om nedleggelsen av ungdomstrinnet

Tirsdag gikk fristen ut for å komme med innspill til saken som omhandler nedleggelse av ungdomstrinnet i Skåbu.