Skibladner sliter fortsatt økonomisk og styret i AS Oplandske DampskibsselskaP har derfor henvendt seg til Oppland, Hedmark og Akershus fylkeskommuner, samt de sju kommunene rundt Mjøsa; Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringsaker Stange, Østre Toten og Eidsvoll og bedt om støtte i form av en rettet aksjeemisjon.

Styret i dampkipselskapet anmoder alle tre fylkeskommuner samt alle kommuner med over 25.000 innbyggere går inn med kr 500.000.- hver i kjøp av nye aksjer. Alle kommuner under 25.000.- innbyggere går inn med kr 400.000.- hver.

– Vi har hatt møter med samtlige, og de foreløpige signalene vi har fått, er positive og tyder på stort engasjement. Men dette må selvsagt behandles politisk i kommunene og fylkeskommunene, sier styreleder Bjørn Blichfeldt til GD.

Styret håper at alle rundt Mjøsa denne gang er med på å legge en tryggere økonomisk plattform for verdens eldste rutegående hjuldamper.

I dag får Skibladner støtte fra de sju kommune og tre fylkeskommunene til drift. Kulturdepartementet gir støtte til kulturformidling, men Riksantikvaren gir til konkrete restaureringsprosjekt,- men aldri til drift. Skibladners venner støtter økonomisk til konkrete reparasjoner/vedlikehold. I tillegg får de støtte fra forskjellige stiftelser.

De siste driftsårene har gitt store økonomiske utfordringer og selskapet har fortsatt negativ egenkapital. De to siste årene har imidlertid gitt bedre resultater som også har forbedret likviditeten.

– At vi ikke har hatt nok midler til en del nødvendige antikvariske reparasjoner og vedlikehold har resultert i at noe av dette har blitt utsatt. Dette igjen gir følgeskader som gir oss ytterligere kostnader. Selskapet har for øvrig god kontroll og oversikt over vedlikehold og generell drift, men økonomien har gitt oss naturlige begrensninger i denne forbindelse, sier Blichfeldt.