Skjønner du hva som står her?

VANSKELIG: Denne setningen består av 90 ord og er nærmest uleselig.

VANSKELIG: Denne setningen består av 90 ord og er nærmest uleselig.

Lektor Heidi Salvesen Rudi har brukt rødblyant på fylkesmannens språk. Verst er setningen på 90 ord som praktisk talt ikke lar seg forstå.

DEL

Få papiravisen og alt innhold på nett i 8 uker for KUN 88 kr

LILLEHAMMER: Det siste året har mellom 50 og 60 av fylkesmannens ansatte fått tekstene sine evaluert av lektor Heidi Salvesen Rudi ved Lillehammer videregående skole.

En veg å gå

Resultatet ble presentert under et fellesmøte onsdag, og var ikke spesielt oppløftende.

– Min konklusjon er at fylkesmannen har en veg å gå med hensyn til å gjøre seg forstått på en enkel og grei måte, sier Salvesen Rudi.

Ett av eksempelene hun presenterte var setningen på 90 (!) ord som rett og slett var uleselig.

– Hva sliter statsbyråkratene mest med ?

– Hovedutfordringen er at de bruker et skriftspråk som skiller seg mye fra det som er vanlig ellers i samfunnet. Dermed kan det i noen tilfeller være vanskelig å gjøre seg forstått.

– Språket hos fylkesmannen preges av høystil og formuleringer hentet fra lovspråket. Mange benytter også kanselliord som slett ikke brukes i daglig tale lenger, sier hun.

90 ord i setningen

Salvesen Rudi påpeker også at tekstene til de statsansatte gjerne er skrevet i passiv form.

- For mottakeren av et brev vil dette lett skape forvirring i forhold til hvem som skal gjøre hva. Lange setninger er også en utfordring i det offentlige byråkratiske språket, hevder Salvesen Rudi.

Kontinuerlig arbeid

Ivar Ødegård sier at fylkesmannen i Oppland jobber med språkrøkt kontinuerlig. Samarbeidet med Salvesen Rudi er ett av tiltakene. Det har vært utrolig nyttig, sier han.

– Oppsummert vil jeg si at vi blir bedre og bedre. Men vi har en stykke veg å gå før vi er der vi ønsker å være. Det er for mye høytidelig og jusbasert språk i det vi skriver. Det trenger vi å jobbe med, sier Ødegård.

Lettere å forstå

Heidi Salvesen Rudi sier at hele poenget med å drive språkrøkt i det offentlige er å få en klarere språkføring som gjør det lettere for mottakeren å forstå innholdet.

– Vi ser at språket følger profesjonene. Mange i det offentlige har gjennom utdanningen sin blitt lært opp til å bruke et byråkratisk skriftspråk. Det kan sikkert fungere internt. Men utad skaper det gjerne store vansker, sier lektor Heidi Salvesen Rudi.

Diskuter saken i kommentarfeltet nederst på denne siden, eller på GDs Facebook-side:

Artikkeltags